KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD TOPÁNOK

ZŠ Belehradská21 sa tento rok zapojila  do III. ročníka celoslovenskej zbierky „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“. Zbierka prebehla  v termíne od 23.11.2020  do 6. 12. 2020.

Za 2 roky na Slovensku práve touto cestou darcovia potešili  takmer 22 000 osamelých starkých a starké  v zariadeniach pre seniorov, alebo priamo v domácom prostredí.  Pre mnohých  to je často krát   jediný darček ktorý prinesie pocit šťastia, súcitu a nehy.

Naši žiaci, zamestnanci a rodičia ani na chvíľu nezaváhali a riaditeľňa sa zapĺňala množstvom krabíc / vyše 200/ s rôznymi darčekmi. Teplé, slané, sladké, ručne vyrobené, voňavé, hudobné, čitateľské,   Pridaním  kresby, či priania, ale hlavne kúskom srdca, žiaci radosť z darovania len  znásobovali a v očiach im žiarili iskierky radosti.

V mene obdarovaných všetkým darcom veľmi pekne ďakujem.

Nezabúdajme, že iba ten, kto sa stará o šťastie iných, nachádza svoje vlastné.

 Mgr. Mária Horváthová

                 riaditeľka školy

Ďalšie foto tu.