Jesenný pozdrav seniorom a ŠKD

Pri príležitosti Októbra – Mesiaca úcty k starším vystúpili dňa 12. 10. 2017 Lea Blandonová a Viki Fertáčováz nášho ŠKD v Klube dôchodcov v kultúrnom stredisku Ťahanovce – sídlisko. Dôchodcov potešili básničkami a pesničkami v rámci spoločného programu s MŠ Budapeštianska, ZŠ Bruselská, ktorý organizovala školská knižnica MMK Košice. Fotky z akcie sa nachádzajú na stránke ŠK.

Ďakujeme účinkujúcim dievčatám!