Jesenný pozdrav seniorom a ŠKD

Pri príležitosti Októbra – Mesiaca úcty k starším vystúpili dňa 12. 10. 2019 deti ŠKD v Klube dôchodcov v kultúrnom stredisku Ťahanovce – sídlisko. Dôchodcov potešili básničkami a pesničkami v rámci spoločného programu s MŠ a ZŠ sídliska Ťahanovce, ktorý organizovala  školská knižnica MMK Košice. Naše deti pripravili a odovzdali seniorom aj drobné spomienkové darčeky. Fotky  z akcie sa nachádzajú na stránke ŠK. Ďakujeme účinkujúcim deťom!