JESENNÁ SÚŤAŽ s NATUR-PACKom

Do 10. novembra 2020 bude na našej škole prebiehať súťaž s NATUR-PACKom, určená pre žiakov I. aj II. stupňa. Súťaž je zameraná na tému predchádzania vzniku odpadov, triedenia a recyklácie.

Ak si žiak I. stupňa, vyhotov ľubovoľné dielo (kresbu, maľbu, komiks, koláž, úžitkový alebo dekoračný predmet, slohovú prácu, báseň, fotku, video a pod.) na tému triedenia odpadov alebo ich recyklácie či predchádzania vzniku odpadov.

Úlohou pre žiakov II. stupňa je vytvoriť video o tom, akým spôsobom je možné predchádzať vzniku odpadu, ako to praktizujú žiaci samostatne, v rodinách a pod. Inšpiráciu možno čerpať aj na týchto linkách:

Svoje práce môžeš odovzdať do 10. novembra 2020 na informatika@zsbelehradska.sk alebo osobne p.u Mackovej alebo p.u. Dubovskej.

Najlepšie práce budú následne poslané na vyhodnotenie OZV NATUR-PACK, ktoré súťaž organizuje.