Jazykový talent z Košíc

Vo februári sa štyria žiaci 8. a 9. ročníka, menovite Adrián Nagy – 8.A, Vanesa Katonová – 8.B, Karolína Volková – 8.C a Radoslav Šterbák– 9.A zúčastnili súťaže „Jazykový talent z Košíc“, ktorú organizovala Jazyková škola Užhorodská. V súťaži sa hľadali žiaci, ktorí sa dokážu najrýchlejšie a najefektívnejšie naučiť základy pre nich neznámeho cudzieho jazyka. Tento rok to bol nórsky jazyk. Lektori súťažiacich učili základy jazyka a následne ich otestovali. Takto zistili, kto si za rovnakých podmienok dokáže najlepšie osvojiť cudzí jazyk a preukáže sa ako najlepší talent na jazyky.

Po úspešnom písomnom teste postúpil na ústnu čast žiak Radoslav  Šterbák, aj keď nakoniec bez umiestnenia.Všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy.