JAZYKOVÝ TALENT Z KOŠÍC

Piaty ročník súťaže Jazykový talent z Košíc sa konal 25. februára 2019 v budove Jazykovej školy Užhorodská 8 vo veľmi príjemnej a radostnej atmosfére. 

Na súťaž bolo prihlásených 60 žiakov zo 17. základných škôl a osemročných gymnázií z Košíc. Našu školu reprezentovali 4 žiaci z 8.ročníka – N.Žofčáková, L.Dubecký, M.Kočiš, S.Mikula.

Súťaž nebola zameraná na preskúšanie, kto a ako ovláda cudzí jazyk, ale cieľom bolo zistiť, kto sa dokáže najrýchlejšie naučiť cudzí jazyk.

Súťažiaci sa až v deň konania súťaže dozvedeli, v ktorom jazyku budú súťažiť. Tento ročník ich lektori učili základy japonského jazyka. Súťažiaci boli veľmi talentovaní a základy pre nich doteraz úplne neznámeho jazyka dokázali bez problémov zvládnuť.

Hoci sa naši žiaci neumiestnili na stupni víťazov, preukázali obdivuhodný talent učiť sa cudzí jazyk. Táto súťaž im priniesla silnú motiváciu pre ďalšie jazykové vzdelávanie.