JAZYKOVÝ KVET 2020

Druhá polovica tohto školského roka bola netradičná v rôznych smeroch. Koronakríza ovplyvnila vzdelávanie i aktivity s ním spojené. Mnohé plánované súťaže sa nekonali, niektoré zase museli pozmeniť svoje podmienky. Jednou zo súťaží, ktoré sa nenechali „odradiť“ bola aj súťaž Jazykový kvet. Je to jazykovo-umelecká akreditovaná súťaž pre deti a mládež vo veku od 4 do 19 rokov v prednese a dramatizácii v cudzích jazykoch a slovenčine pre cudzincov. Súťaž sa realizuje od roku 2011 postupovým systémom od krajských semifinále, pokračuje krajskými finále a vrcholí celoslovenským kolom.

Žiaci našej školy sa tejto súťaže zúčastňujú už 4. rok s väčšími či menšími úspechmi. Napriek Koronakríze sa ale tento rok prejavil ako najúspešnejší. Súťaž sa konala dištančnou formou, všetky súťažné príspevky sa posielali vo forme videonahrávok. Traja žiaci našej školy sa dostali až do celoslovenského finále, kde sa všetci aj umiestnili.

V anglickom jazyku v kategórii prednes poézie a prózy sa na 3. mieste umiestnil Leo Žilla z 9.C.
V ruskom jazyku žiačky 9.A obe obsadili prvé priečky, konkrétne Sofia Jaššová v kategórii monodráma a Sára Žipajová v kategŕii „standup“.
Nemôžme opomenúť ani žiakov Kristiána Kančiho zo 7.C, ktorý sa súťaže v prednese tiež zúčastnil, hoci ďalej nepostúpil. Nikol Lávaiová reprezentovala školu literárnym príspevkom v anglickom jazyku – poviedkou „Addicted“. Poviedku si môžete prečítať v tohtoročnom
časopise našej školy.
Všetkým zúčastneným a víťazom srdečne gratulujeme!!!