JAZYKOVÝ KVET 2019

Už niekoľko rokov sa jazykovo a literárne zdatní žiaci zúčastňujú jazykovej súťaže v prednese poézie a prózy Jazykový kvet. V tomto školskom roku sme sa v anglickom jazyku umiestnili na peknom 2. mieste v krajskom kole. Vyzdvihnúť ale chceme víťazstvo v celoslovenskom kole súťaže, ktoré sa konalo 14.júna v Nitre. Krásne prvé miesto patrí žiakom 8.A triedy, ktorí pod vedením pani učiteľky Dovalovej reprezentovali našu školu s ruskou drámou – ľudovou rozprávkou „Baba Jaga“. Srdečne blahoželáme.