IQ olympiáda 2022

12.4.2022 sa skončilo školské kolo 11. ročníka súťaže IQ olympiáda. Naši žiaci samozrejme na tejto súťaži nemohli chýbať. V priebehu 30 minút riešili úlohy zamerané na algoritmizáciu, priestorovú predstavivosť a logické myslenie.

Spomedzi všetkých účastníkov sa v rámci školy na troch miestach umiestnili postupne Martin Fedoročko z piateho ročníka, S. Macko zo šiesteho ročníka a Lukáš Kotian zo siedmeho ročníka.

Súťaž však úspešne zvládli aj ostatní zúčastnení a tak im všetkým gratulujeme.