IQ Olympiáda

Po roku sa opäť organizuje súťaž IQ olympiáda pre žiakov 5. – 9. ročníka základných škôl, prípadne primy až kvarty osemročných gymnázií. Súťaž je zameraná na vyhľadávanie intelektuálne nadaných detí, ktoré v niekoľkých kolách riešia rôzne logické úlohy. Záštitu nad jubilejným 10. ročníkom súťaže prevzala pani prezidentka SR Zuzana Čaputová, pre regionálne kolá pán predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba, pani predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová a dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach Roman Soták.

V priebehu marca prebieha registrácia detí do súťaže a prvé kolo, ktoré je ako jediné možné riešiť on-line, bude prebiehať v prvom aprílovom týždni. On-line kolo pozostáva z riešenia 25-tich rôznych logických úloh, ktoré je potrebné vyriešiť za 30 minút.

Žiaci, ktorí majú o účasť v súťaži záujem  sa musia registrovať znovu v termíne 01.marec 2020 – 31.03.2020 na stránke www.iqolympiada.sk  (na tejto stránke nájdete aj ďalšie informácie)

Registrácia zaberie maximálne 5 minút, po registrácií musí ešte rodič (zákonný zástupca) odsúhlasiť účasť dieťaťa v súťaži, opäť elektronicky.

Školské on-line kolo sa koná 1.4. – 8.4.2020 (je možné riešiť aj mimo školy).

Zavrieť menu