INLINE ŠPORTOVÁ LIGA

Dňa 22.5.2018 sa žiaci našej školy zúčastnili ŠŠL v inline korčuľovaní.

Za našu školu získali mediale vo svojej kategorií nasledovní žiaci:
Marco Takáč 5.C;
Christopher Mruz 5.A;
Lenka Kmiťová , Alena Roziková  9.C;
Soňa Kantoráková 9.B;
Patrik Kaľata 9.A.
Všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu a víťazom blahoželáme.