Informatická súťaž – Počítačová bezpečnosť

V rámci predmetu Informatika sa vyhlasuje súťaž pre žiakov II.stupňa na tému Počítačová bezpečnosť. Záujemcovia o účasť sa môžu prezentovať vlastnými návrhmi vo forme prezentácie alebo krátkeho videa. Práce treba poslať najneskôr do 30.11.2018 na mail – informatika.bel@gmail.com.

Výhercovia budú ocenení zaujímavými cenami.

 

Zavrieť menu