iBobor 2021/22

V dňoch 8. – 12. 11. sa na našej škole uskutočnila medzinárodná online súťaž iBobor, ktorej sa v štyroch kategóriách zúčastnilo 368 našich žiakov z prvého aj druhého stupňa. V jednotlivých úlohách si žiaci mohli vyskúšať svoje algoritmické a logické myslenie. Teší nás, že až 81 žiakov sa stalo v tomto roku úspešnými riešiteľmi.

Plný počet bodov získali: K. Sýkorová, M. Anotšová, E. Hiščáková (všetky z 5.B), P. Omelchenko (3.B) a T. Sauer (3.D)