iBobor 2019/20

V dňoch 12.-15.11.2019 sa na našej škole uskutočnila celonárodná súťaž iBobor, do ktorej sa každoročne zapájame. Žiaci súťažili podľa veku v troch kategóriách.
Aj tohto roku sme boli úspešní.  Desať žiakov našej školy získalo plný počet bodov.
Meno a priezvisko Trieda
Martin Fedoročko 3.C
Martina Antošová 3.B
Lia Tomášová 3.A
Tomáš Povolný 3.C
Dominik Feňovčík 4.A
Sabina Demeková 5.C
Viktória Puliková Hrehová 5.C
Ema Maťašovská 5.D
Diana Soltészová 5.B
Zorislava Čonková 5.C
Daniela Hviščová 4.C