Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

Školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín sa konalo dňa 15. marca 2018. Zúčastnilo sa jej 28 žiakov 1. – 4. ročníka. Súťažiaci si zmerali sily v prednese básnických i prozaických textov. Porota si pozorne vypočula prednes všetkých ukážok a rozhodla  následovne:

Poézia:

  1. miesto – Ema Macková
  2. miesto – Diana Soltészová III.B
  3. miesto – Róbert Mikloš II.E

Cena poroty: Tamara Ádámová  I.B

Próza:

  1. miesto – Viktória Fertáčová III.A
  2. miesto – Patrik Serafín IV.B
  3. miesto – Nela Bergou II.C

Cena poroty: Tamara Michalková III.B

Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a oceneným blahoželáme!