Hviezdoslavov Kubín a prvom stupni

Tak ako zvyčajne sa aj v tomto školskom roku na našej škole uskutočnila súťaž v prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín. V prvej kategórii v próze 1. miesto obsadila žiačka 4.C triedy Vivien Lukačková a 1. miesto v poézii získala Auróra Vasilenko z 3. D triedy. Víťazkám srdečne blahoželáme.