HODINA S HOSŤOM 1 – MARTIN JERIGA, Šfk – viola

Vedeli ste, že škola ONLINE je geniálna?
Môžeme sa denne stretávať so spolužiakmi, učiť s našou pani učiteľkou a dokonca mať  v ONLINEtriede aj hostí. V druhom ročníku sa učíme VETY (oznamovacie, opytovacie, rozkazovacie, …) a tak sa z nás zo dňa na deň stal tím NOVINÁROV i REPORTÉROV. Pripravili sme si rôzne otázky (opytovacie vety), na ktoré sme dostali rôzne odpovede (oznamovacie vety). Dnes bol v našom „štúdiu“ Martin, člen orchestra Štátnej filharmónie Košice. Martin hrá na violu. (oznamovacia veta). Položili sme mu množstvo otázok (opytovacích viet): Ako dlho sa venujete hudbe? Prečo ste sa rozhodli byť muzikantom? Aké je Vaše meno? Koľko ste mali koncertov? a iné. A náš hosť nielen odpovedal (tvoril pre nás oznamovacie vety), ale najmä HRAL. Dostali sme hudobné hádanky (pesničky z našej učebnice HUV), vyskúšal náš rytmus (vytlieskali sme rôzne rytmy) a započúvali sa do klasických i ľudových tónov napr.: Úryvok zo Symfónie G mol od Wolfganga Amadea Mozarta, Čardáš od Vittoria Montiho a iné. Tieto interaktívne hodiny sú super! Tešíme sa na ďalšiu.