Generálna skúška elektronického TEstovania 9

Dňa 12.2.2020 sa naša škola opäť zapojila do GS E-TESTOVANIE9. Cieľom Generálnej skúšky E-T9 2020 je absolvovať všetky procesy spojené s „ostrým“ E-Testovaním 9. Zároveň si žiaci môžu preveriť svoje vedomosti a vyskúšať si elektronické testovacie prostredie e-Test.