FYZIKÁLNA OLYMPIÁDA

Dňa 17.03.2021 sa uskutočnilo okresného kolo 61. ročníka Fyzikálnej olympiády, ktoré prvý krát v svojej histórii prebiehalo netradičnou, dištančnou formou. V kategórii E nás reprezentovali traja deviataci – úspešní riešitelia školského kola FO (p.uč. Gáliková a Dubovská)): Tomáš Jurčík z 9.B, ktorý obsadil krásne 1.miesto, Matej Topoľovský z 9.A, ktorý obsadil 3.miesto a Marek Chyra z 9.C, ktorý sa umiestnil
na 5.mieste.
Títo žiaci reprezentovali našu školu aj v krajskom kole FO, ktoré sa konalo 21.4.2021, opäť dištančnou formou. Vo veľkej konkurencii žiakov z 12 základných škôl, všetci traja boli opäť úspešní riešitelia a umiestnili sa na 10. (M.Chyra), 12.(M.Topoľovský), a 14.(T.Jurčík) mieste. Chlapcom srdečne blahoželáme ku krásnemu umiestneniu (okresné a krajské kolo) v tomto netradičnom 61. ročníku FO a ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu školy.