Finančná gramotnosť

Dňa 28.11.2019 sa na našej škole uskutočnili dielne s témou finančná gramotnosť. Žiaci tretích ročníkov sa zoznamovali s rôznymi menami vo svete, neskôr sme venovali pozornosť domácemu euru, jeho rôznym hodnotám a podobám. Deti s nadšením spolupracovali s asistentmi pri vypracovaní pracovného listu, ktorý bol zameraný na peňažné operácie. V asistentmi vytvorenom obchode si deti mohli urobiť menší nákup a vyskúšať platbu peniazmi, uvedomiť si hodnotu zaplatenej sumy a odsledovať
správnosť výdavku. Na záver deti odchádzali s vlastnoručne vyrobenými peňaženkami s čokoládovými eurami, čo ich nesmierne potešilo.