Finančná gramotnosť

Od 21.11. do 29.11. sa žiaci našej školy zúčastnili akcie „Život a peniaze“, ktorá sa zameriavala na finančnú gramotnosť. Žiakom boli prezentované rôzne informácie na priblíženie témy a zároveň si žiaci v praktických činnostiach tieto informácie overili.