Exkurzia do EKO SOSNY

14.6.2022 sa žiaci 3.C zúčastnili exkurzie na veľmi zaujímavé miesto. Privítala ich p. Silvia Szabová – lektorka EKO SOSNY . Pútavou formou predstavila deťom biodiverzitu v okolí – spolunažívanie živočíchov a rastlín . Žiaci sa veľa naučili hravou formou – kvíz, hry, osobná skúsenosť so živočíchmi , kreslenie. Zaujalo ich pozorovanie žubrienok v jazierku. Pomocou lupy sledovali pohyb a  vývoj.. Žiaci odchádzali s bohatými zážitkami a dobrou náladou.