Európsky týždeň športu 2017

Tretí ročník celoeurópskej aktivity sa v roku 2017 konal na Slovensku od 23.  do 30. septembra. Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. Hlavnou témou kampane ostáva „#BeActive“, ktorá má nabádať k pohybu, a to nielen počas Európskeho týždňa športu, ale po celý rok. 

Na našej škole sa uskutočnila fyzická aktivita 29.9.2017. Každý cvičiaci žiak zabehol na tartanovom ihrisku jedno kolo – 250 m. Do danej aktivity sa zapojilo 215 žiakov, ktorí zabehli spolu 53,75 km.

Vyhodnotenie

Ročník 1.miesto – trieda 1. miesto – dievča 1. miesto – chlapec
Piaty 5.A Vanessa Kolumberová – 5.A Kristián Kanči – 5.C
Šiesty 6.A Tamara Kostíková – 6.A Jaromír Jankovics – 6.A
Siedmy 7.B Sabina Poláčková – 7.B Peter Bunczik – 7.A
Ȏsmy 8.B Martina Kiernoszová – 8.C Lukáš Mazák – 8.B
Deviaty 9.A Viktória Soľárová – 9.A Kristián Váraljay – 9.B