Európsky týždeň športu

Siedmy ročník Európsky týždeň športu propaguje šport ako zdravý životný štýl. V rámci tohto projektu, keď sa nielen Slovensko, ale aj celá Európa zapojila do rôznych pohybových aktivít, sa tiež naša škola a najmä naši žiaci rozhýbali počas vyučovacieho procesu. Zábavnou formou si vyskúšali rôzne športové aktivity ako hod loptičkou, prekážkový beh, šprint. Na tvárach všetkých žiakov bolo vidieť radosť a šťastie z pohybu.