Európsky deň jazykov na našej škole

Ovládanie jazyka pomáha otvárať bránu k inej kultúre a spoločnosti. 26.september sa i v našej škole niesol v duchu rôznorodosti európskych kultúr. Žiaci všetkých ročníkov si potrebu učenia sa jazykov pripomenuli rôznymi aktivitami pripravenými vo všetkých troch jazykoch, ktoré sa na našej škole vyučujú – v anglickom, nemeckom i ruskom. Všetky hodiny jazykov boli spestrené kreatívnymi činnosťami, hrami so slovíčkami či piesňami. Starší žiaci mali možnosť otestovať si svoje vedomosti v rôznych kvízoch s európskou a jazykovou tematikou. Zamýšľali sa nad otázkami „why“- prečo je dobré učiť sa cudzie jazyky a „how“- akými rôznymi spôsobmi si dokážeme jazyky osvojiť. Mnohé z aktivít boli aj kreatívneho charakteru, takže pri pohľade na výtvory našich žiakov si tento deň budeme pripomínať ešte oveľa dlhšie. Tvorivú atmosféru podfarbovala vôňa tradičných európskych jedál, ktoré nám v tento deň pripravili naše tety  kuchárky.  Nie nadarmo sa hovorí: “Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom.“