Európsky deň jazykov na našej škole.

26. september sa od roku 2001 oslavuje ako Európsky deň jazykov. Tento deň si pripomíname aj v našej škole. Deň slúži na to, aby si žiaci uvedomili potrebu ovládania cudzích jazykov hlavne z dôvodu využitia nových možností akými sú cestovanie, študovanie v zahraničí, získavanie priateľstiev aj mimo hraníc, množstvo informácií, prístupných len v inom jazyku, nové možnosti komunikácie, atď. Výhod vyplývajúcich zo znalosti jazykov je skutočne veľa. Žiaci druhého stupňa si tento deň pripomenuli na hodinách jazykov, ktoré sa na našej škole vyučujú – anglickom, nemeckom i ruskom. Piataci sa oboznámili s faktom, že aj zvieratká v rôznych krajinách „rozprávajú“ cudzími jazykmi. Žiaci 6. a 7. ročníka sa popasovali s porekadlami, ktoré, hoci s rovnakým významom, sa povedia v rôznych krajinách úplne inak. Ich krásne ilustrácie nám ich význam priblížia. Tiež vyrobili krásne práce znázorňujúce pozdravy v rozličných európskych jazykoch. Deviataci zase pripravili prezentácie na tému európskych krajín. Aj v tomto školskom roku sa konala akcia v meste venovaná Európskemu dňu jazykov. Pripravila ju FF UPJŠ vo svojich priestoroch. Zišlo sa mnoho žiakov z mnohých škôl. My sme sa akcie zúčastnili s našimi ôsmakmi. Organizátori pripravili rôzne kvízy, súťaže, prezentácie, premietali sa cudzojazyčné filmy. Žiaci odchádzali s novými dojmami, spomienkami a niektorí i s malými darčekmi. Diela našich žiakov si môžete pozrieť na paneli venovanom Európskemu dňu jazykov vo vestibule školy.
No a nakoniec naše motto, bez ktorého by to nešlo…ako sa hovorí: “Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom.“