Európsky deň jazykov na našej škole

Od roku 2001 sa z iniciatívy Rady Európy každoročne 26. septembra oslavuje Európsky deň jazykov.  Už niekoľko rokov si tento deň pripomíname aj v našej škole. Tento deň slúži na to, aby si žiaci uvedomovali potrebu ovládania cudzích jazykov ako nástroj porozumenia iných kultúr, aby v ovládaní jazykov videli nielen „učenie sa slovíčok a gramatiky“, ale hlavne množstvo nových možností ako cestovanie, študovanie v zahraničí, získavanie priateľstiev aj mimo hraníc, množstvo informácií, často prístupných len v inom jazyku, nové možnosti komunikácie, atď. Výhod mnohojazyčnosti je skutočne dosť.

Žiaci všetkých ročníkov druhého stupňa si tento deň pripomenuli na hodinách jazykov, ktoré sa na našej škole vyučujú – v anglickom, nemeckom i ruskom. Nižšie ročníky mali pripravené aktivity kreatívneho charakteru. Piataci si vyrobili „Pictionaries“ – leporelové obrázkové slovníky, ktoré im umožnili vyhrať sa so slovnou zásobou na danú tému. Žiaci 6. a 7. ročníka objavovali vlajky európskych krajín a pripravili „megaplagát“ na tému Európskeho dňa jazykov. Deviataci zase pripravili prezentácie. Formu volili ako digitálnu tak i papierovú, v každom prípade však účel splnila. Pri prezentovaní svojich prác spolužiakom sa všetci niečo naučili. Novinkou v tomto školskom roku bola akcia v meste venovaná Európskemu dňu jazykov. V Tabačke sa zišlo mnoho žiakov z mnohých škôl, my sme sa akcie zúčastnili s našimi ôsmakmi. Organizátori pripravili rôzne kvízy, súťaže, prezentácie i malé predstavenia na pódiu. Premietali sa cudzojazyčné filmy, každý si mohol nájsť to svoje. Žiaci odchádzali s novými dojmami, spomienkami a niektorí i s malými darčekmi.

Všetky diela našich žiakov si môžete pozrieť na našej malej výstavke vo vestibule školy.

No a nakoniec naše motto, bez ktorého by to nešlo…ako sa hovorí:  “Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom.“