Európsky deň jazykov 2020

Každoročne 26. septembra oslavujeme Európsky deň jazykov.  Už nejeden rok si tento deň pripomíname aj v našej škole. Dôvodom je, aby si žiaci uvedomovali potrebu ovládania cudzích jazykov, aby v ich štúdiu a ovládaní videli nielen „memorovanie si slovíčok a gramatiky“, ale hlavne obrovskú možnosť cestovať, študovať v zahraničí a získavať priateľstvá aj mimo hraníc. Dnešné množstvo informácií je často dostupné len v cudzom jazyku. No proste….mnohojazyčnosť je dnes skutočne výhodou.

Žiaci všetkých ročníkov druhého stupňa si tento deň pripomenuli na hodinách jazykov, ktoré sa na našej škole vyučujú – v anglickom, nemeckom i ruskom.  Piataci a šiestaci sa tento rok zoznamovali s prísloviami a porekadlami v rôznych jazykoch, ktoré potom pretvorili na pestrofarebné kvetiny a ilustrácie.

Žiaci 7. a 8. ročníka objavovali jazyky prostredníctvom kvízov, prezentácií a online hier. Deviataci už tradične pripravili prezentácie na tému európskych krajín, miest alebo iných zaujímavostí (Rusko, Viedeň, Francúzsko, Švédsko). Pri prezentovaní svojich prác spolužiakom sa všetci niečo naučili.

Diela našich žiakov si môžete pozrieť na našej malej výstavke vo vestibule školy.

No a nakoniec naše motto, bez ktorého by to nešlo…ako sa hovorí:  “Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom.“