Escape room na ZŠ Belehradská 21

 

Cieľ súťaže: Povzbudiť kreativitu a originalitu tvorby a prejavu žiakov v sociálnej interakcii, ako aj podporiť rozvoj technicko-informatických zručností pri práci s IKT. 

Téma:  Máte radi hlavolamy, hádanky a záhady? A troška napätia a dobrodružstva Vám len spríjemní deň? Tak ukážte, čo je vo Vás a vytvorte pre nás vlastnú únikovú miestnosť – Escape room – tak, aby v nej nebolo veľa krvi (najlepšie žiadna) a nech strach naháňa myšlienka na nenájdený kľúč, nie na príšery striehnuce za rohom. Tému únikovej miestnosti si zvoľte sami a my sa necháme prekvapiť Vašim spracovaním a samozrejme, že si Vaše hry zahráme.

Vyhlasovateľ súťaže: ZŠ Belehradská 21 v Košiciach, Belehradská 21, 04013 Košice

Registrácia účastníkov a posielanie súťažných prác: do 9.12.2022 (vyplnené a podpísané prihlášky a súťažné práce poslať na e-mailovú adresu  informatika@zsbelehradska.sk)

Vyhodnotenie súťaže: 16.12.2022

Súťažné podmienky:

 1. Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci II. stupňa ZŠ a 1. a 4. ročníka osemročných gymnázií.
 2. Úlohou je vytvoriť prezentáciu, krátke video alebo animáciu na danú tému.
 3. Jednu súťažnú prácu môže do súťaže poslať jednotlivec alebo  jedna dvojica súťažiacich. Člen súťažnej dvojice nesmie byť členom inej súťažnej dvojice, ani nesmie súťažiť so samostatnou prácou.
 4. Prihláškusúťažnú prácu je potrebné zaslať na e-mailovú adresu informatika@zsbelehradska.sk najneskôr do 12.2022.
 5. Počet súťažných prác na zúčastnenú školu nie je obmedzený.
 6. Formát prác:
  1. Prezentácia – Microsoft PowerPoint, Adobe Acrobat, Prezi, Canva,…
  2. Video – formát .mp4 (spustiteľné v programoch VLC, Windows Media Player)
  3. Animácia – formát .gif
 7. Maximálny počet snímkov prezentácie je 15. Maximálna dĺžka videa, resp. animácie – 5 min.
 8. Vyplnením a odoslaním prihlášky do súťaže súťažiaci a jeho zákonný zástupca udeľujú súhlas so zverejnením ocenenej práce, mena autora a školy na webovom sídle organizátora.
 9. Porota bude hodnotiť originalitu spracovania námetu, technickú, obsahovú a grafickú kvalitu práce, ako aj dodržanie súťažných podmienok tvorby prác. Porota si vyhradzuje právo neudeliť niektorú z cien, ak súťažné práce nedosiahnu požadovanú úroveň.
 10. Po vyhodnotení súťaže budú ocenení výhercovia kontaktovaní prostredníctvom kontaktného e-mailu uvedeného na prihláške.

Odporúčania:

 • Odporúča sa, aby jednotlivé práce boli samostatné a nezávislé na použitom prezentačnom softvéri