Enviróza – fotosúťaž pre žiakov II. stupňa

Téma súťaže: Zaťažené na záťaž

Viete čo sú to environmentálne záťaže? Sú všade okolo nás, ale možno o nich ani neviete.
Ako vnímate záťaž vy?  Čo je to podľa vás záťaž?  Čo zaťažuje vás, naše zdravie, prírodu, zvieratá a rastliny?
Pozrite sa cez hľadáčik svojho fotoaparátu, zaostrite ho na záťaže vo svojom okolí a zachyťte svoje ponímanie tohto problému.

Pravidlá

  • Každý môže do súťaže prihlásiť v jednom kole maximálne 5 aktuálnych fotografií (nie staršie ako 2 mesiace pred vyhlásením súťaže)  na vyhlásenú tému. Je potrebné uviesť meno autora a názov fotografie. Fotografie posielajte na informatika@zsbelehradska.sk do 15.12.2020.
  • Fotografie môžu aj nemusia na seba tematicky nadväzovať a tvoriť sériu.
  • Snímky budú vyhlasovateľom súťaže uverejnené v albume fotografií Fotozáťaž na stránke www.enviroza.sk.
  • Po uzávierke prihlasovania fotografií je spustené verejné hlasovanie (online hlasovanie na webovom portáli hry).
  • Organizátor má právo vylúčiť fotografiu zo súťaže, ak nespĺňa pravidlá súťaže, porušuje autorský zákon alebo etický kódex.
  • Organizátor má právo s uvedením autorov používať fotografie prihlásené do súťaže na nekomerčné účely (vzdelávacie a propagačné materiály).

Viac informácií o súťaži nájdete tu.