Enviromentálna trestná činnosť – beseda

V dňoch 29.3. a 30.3.2022 sa uskutočnila v triedach štvrtých ročníkov beseda s príslušníkom PZ na tému Enviromentálna trestná činnosť. Beseda bola doplnená pútavou prezentáciou s edukatívnym cieľom oboznámiť aj deti tohto veku s trestnou činnosťou a nebezpečným správaním sa voči životnému prostrediu. Príslušníčka OR PZ v Košiciach v rôznych preventívnych aktivitách zábavnou formou priblížila žiakom rozmanitosť trestných činov v tejto oblasti. Deti beseda veľmi zaujala,čo vyjadrili aj spontánnym potleskom. Na záver boli žiaci odmenení osvedčením za účasť na preventívnom projekte „Detektívka Emka a jej kamaráti pátrači“.