Energetika hrou

Dňa 20.11.2017 sa na našej škole uskutočnilo veľmi zaujímavé podujatie. Bola to prezentačná akcia, ktorú usporiadala SOŠ automobilová v Košiciach v spolupráci s Východoslovenskou distribučnou spoločnosťou.

Hlavné slovo mali názorné ukážky a pokusy z fyziky so zameraním na silnoprúdovú elektrotechniku. Naši žiaci mali možnosť vidieť na modeloch vytvorených žiakmi SOŠ automobilovej toto všetko: ekologické spôsoby výroby elektrickej energie, bezdrôtový prenos energie, klimatizácie budovy pomocou Peltierovho článku, spôsob uskladnenia energie vo vodíkových nádržiach a jej spätné využitie prostredníctvom palivových článkov.

Žiakom sa toto dopoludnie plné pokusov, hier a súťaží páčilo.