Dvaja Mikulášovia

Tento rok navštívili školu dvaja Mikuláši. Jeden starší sa ukázal už ráno v zborovni. Obdaril a potešil celý učiteľský zbor. Ten druhý, mladší so sprievodom anjelov a čertov navštívil žiakov prvého stupňa. Tento mikulášsky tím tvorili žiaci ôsmeho a deviateho ročníka, ktorí sú aktívni v žiackom parlamente.  Prejsť 16 tried a všade urobiť krátky program bola pre nich fuška. V každej triede Mikuláša privítali nadšené deti, ktoré ho pozdravili básničkou alebo piesňou, niekde sa i tancovalo…Sladké odmeny a zdravé ovocie sa ušli každému žiakovi. Mikuláši ďakujú Rade rodičov, ktorá im pomohla pri organizovaní tohto milého prekvapenia.