Dni energií 2019

Tak ako po minulé roky, aj tento rok sme sa dňa 20.3.2019 zúčastnili deviateho ročníka Dni energií – podujatia, ktoré organizuje SPŠEKE. Táto súťažná akcia je zameraná hlavne na prepojenie obsahu vyučovania s každodenným životom, zvýšenie ekologického povedomia žiakov a výmenu a zdieľanie informácií medzi mladými ľudmi. Žiaci na súťaži prezentovali svoje  projekty, produkty a prezentácie.

Naša škola obišla veľmi úspešne, keďže sme získali väčšinu udelených cien. Ocenenými žiakmi boli: Peter Hogya (9.A), Simona Demešová (8.B), Lukáš a Matúš Bláhovci (8.C), Matúš Hogya a matej Bača (7.B).

Oceneným gratulujeme a do budúcnosti želáme veľa úspechov.