Dni energií 2018

Aj tento rok sa dňa 22.3.2018 žiaci ôsmeho ročníka našej školy zúčastnili podujatia s názvom Dni energií, ktoré organizuje SPŠEKE. Táto súťažná akcia je zameraná hlavne na prepojenie obsahu vyučovania s každodenným životom, zvýšenie ekologického povedomia žiakov a výmenu a zdieľanie informácií medzi mladými ľudmi. Sútaž bola rozdelená do dvoch kategórií, v hlavnej mohli žiaci prezentovať svoje vlasnoručne vyrobené projekty, produkty a prezentácie. Vo vedľajšej kategórií mohli svoje umelecké vlohy využiť na znázornenie svojich pohľadov a názorov na tému Energie medzi nami.

Naša škola bola žiakmi 8.A triedy prezentovaná veľmi úspešne, keďže zo štyroch cien v hlavnej kategórii získali tri.

Ocenenie dostali:

  • Adrián Nagy – prezentácia na tému Šetrenie energie v domácnosti
  • Viktória Menyhertová – prezentácia na tému Šetrenie elektrickej energie
  • Peter Hogya – vlastný model vodnej elektrárne

Oceneným gratulujeme a do budúcnosti želáme veľa úspechov.