Detská atletika

V rámci Školskej športovej ligy sa v pondelok 20.6.2019 v telocvični Trebišovská 10 uskutočnilo finálové kolo súťaže Detská atletika. V tejto súťaži reprezentovalo našu školu 8 členné družstvo žiakov v zložení Stanislava Hauksová (2.A), Amália Jánošová, Kristián Horváth, Mikuláš Janusko (2.B), Tamara Michalková (4.B), Ema Maťašovská (4.D), Michal Zakucia (4.B) a Tobias Takáč (4.D). Svoje sily si zmerali so štyrmi základnými školami v piatich súťažných disciplínach. Po odsúťažení netrpezlivo čakali na vyhlásenie výsledkov. Naše družstvo obsadilo
pekné druhé miesto. Po ukončení atletickej súťaže sa na atletickom štadióne ZŠ Trebišovská uskutočnilo i finálové kolo v behoch. Tamara Michalková v kategórii mladšie žiačky a Michal Zakucia v kategórii mladší žiaci dobehli do cieľa na treťom mieste.
Víťazom srdečne blahoželáme.