Detská atletika

V sobotu 27.10.2018 sa v lesoparku Anička uskutočnilo I.kolo Školskej športovej ligy
v atletike. Naši žiaci si zmerali sily so svojimi rovesníkmi na 500 metrovej (I.stupeň) a 1000 metrovej (II.stupeň) trati.
Výsledky našich úspešných žiakov:
I.stupeň – žiačky – Tamara Michalková – 3.miesto, Stanislava Hauksová – 4. miesto
žiaci – Michal Zakucia – 2. miesto, Lukáš Husár – 6. miesto
II.stupeň – žiačky – Magdaléna Huňadyová – 3. miesto
žiaci – Christopher Mruz – 5. miesto
Za dosiahnuté výkony, bojovnosť a reprezentáciu školy všetkým bežcom ďakujeme a držíme palce v ďalších kolách.