Deti na nete

V piatok 07.02.2020 v rámci hodín informatiky a techniky sa uskutočnil pre žiakov druhého stupňa workshop na tému zodpovedného používania informačných technológií. Žiaci mohli diskutovať so psychologičkou Mgr. Mariannou Mereššovou, lektorkou projektu detinanete.sk. Dotkli sa tém bezpečného používania sociálnych sietí. Aké informácie a fotografie zverejňovať a ktoré už nie. Koho si pridať za priateľa (ako si ho preveriť), do akej skupiny či súťaže sa radšej nezapojiť. Kedy už hovoríme o kyberšikane ako sa prejavuje a ako sa proti nej brániť.