Deň Zeme – 1.ročník

Dňa 22. apríla celý svet oslavuje Deň Zeme, sviatok životného prostredia. Aj naša škola sa rozhodla tento sviatok patrične osláviť. Počas tohtoročného sviatku sa žiaci venovali rôznym aktivitám. Aj prváci mali príležitosť vyjadriť svoj vzťah k Zemi prostredníctvom kresby na asfalt pred budovou základnej školy. Akcia bola veľmi zaujímavá a žiakom sa páčila. I touto aktivitou sme vzbudili záujem detí o ochranu našej  planéty.