DEŇ ZEME V NAŠEJ ŠKOLE

PROGRAM:

  • Pripomenutie si dňa 22. Apríla – Deň Zeme – prezentácie o Zemi – rozhovor
  • Tvorba krátkej básne na tému – Naša Zem – súťaž medzi triedami
  • Zhotovenie plagátu ku Dňu Zeme
  • Želanie našej Zemi
  • Skrášľovanie okolia školy – zber odpadkov a sadenie okrasných kríkov
  • Prezentácia plagátov a básní
  • Maľovanie na chodník na tému – Krásy Zeme (Maľovanie na výkres)
  • Vyhodnotenie priebehu dňa – rozdanie diplomov, odchod domov
Zavrieť menu