Deň pre sídlisko

V sobotu 6. apríla sa žiaci našej školy zúčastnili akcie Deň pre sídlisko. Ráno o 9:00 sa stretli žiaci aj s niektorými rodičmi v areáli Olympia, dostali plastové vrecia, rukavice,  boli pánom starostom zadelení do skupín a vybrali sa upratovať okolie nášho sídliska aj s ostatnými dobrovol’níkmi. Výsledkom ich práce boli desiatky vriec vyzbieraného odpadu. Snaha žiakov a rodičov bola ocenená kofolou,  fazul’ovicou a najmä dobrým pocitom zo skrášl’ovania svojho okolia. Veď ciel’om výchovy nie je len doviesť dieťa k tomu,  aby konalo dobré skutky,  ale aby v tom nachádzalo radosť.