Deň narcisov

13. APRÍL – DEŇ NARCISOV

Narcis je kvetom jari a symbolom nádeje. Ľudia si ho pripínajú na odev, aby aj týmto spôsobom vyjadrili svoj postoj, svoju spolupatričnosť s chorými a ich rodinami. Vyzbieraná suma potom putuje na výstavbu onkologických zariadení, na kúpu prístrojov, ktoré pomáhajú pri liečbe s touto zákernou chorobou a k ľuďom, ktorí to najviac potrebujú napríklad matky s malými deťmi. Tieto deti väčšinu času strávia v nemocnici, ktorá sa stáva ich náhradným domovom. Takúto šancu pomôcť nemáme každý deň. Preto aspoň 13.apríla v piatok by sme mohli prispieť na dobrú vec,
na pomoc chorým a ich rodinám.

Preto prosím, prispejte aj vy ľubovoľnou finančnou čiastkou do pokladničky Ligy proti rakovine, s ktorou prídeme do vašej triedy my
členovia rovesníckej skupiny v piatok počas prvej hodiny.

ĎAKUJEME.