Deň narcisov – 11.apríl

Deň narcisov je projektom, vďaka ktorému dokážeme každoročne pomáhať ľuďom bojujúcim s rakovinou.
Prosím, prispejte aj vy žiaci ľubovoľnou finančnou čiastkou do pokladničky Ligy proti rakovine, s ktorou prídu do vašej triedy členovia rovesníckej skupiny vo štvrtok počas prvej vyučovacej hodiny. Okrem toho ich stretnete na chodbách školy počas prestávok.
Na koho myslíš, keď si pripínaš narcis? Na babku, pani učiteľku, susedu, spolužiaka?
Ďakujeme všetkým, ktorí si 11. apríla pripnú narcis a venujú myšlienku niekomu, kto zápasí s chorobou.