Deň materinského jazyka

21. február je celosvetovo známy ako Medzinárodný deň materinského jazyka. Cieľom tohto dňa je pripomenutie, poznávanie a precvičovanie materinských jazykov po celom svete. Aj na našej škole sme si tento deň pripomenuli rôznymi aktivitami. Vypočuli sme si rozhlasovú reláciu , vyrábali z papiera knihy do ktorých vpisovali písmená abecedy, vybrané slová, slovné druhy a tvorili básne.

Žiaci pracovali s veľkým zanietením a nadšením nakoľko aktivity boli veľmi zaujímavé.