Deň detí

Naša škola sa dnes na chvíľu  premenila na zábavný  park. Deň detí sme oslávili netradične v triedach, na ihrisku,na chodbách a v okolí školy. Slniečko nám poslalo tenké lúče, ktoré nám už ráno vyčarili úsmev na tvári.

Pani učiteľky na I. stupni pripravili pre svojich žiakov rôzne zábavné aktivity ako napr. hudobno-pohybové hry, športové činnosti, tanečnú zábavu…..
K tomu  deti dostali ovocie, darčeky a na osvieženie zdravý nápoj.
                                       Bol to úžasný deň!