Deň bez internetu – vyhodnotenie súťaže

V piatok 3.6.2022 odborná porota vyhodnotila súťažné práce žiakov košických škôl, ktoré boli poslané do celomestskej informatickej súťaže organizovanej školou ZŠ Belehradská 21.

Spomedzi mnohých zaujímavých videí, animácií, prezentácií a obrázkov boli ocenení títo žiaci:

  1. miesto – Tobiáš Kall, ZŠ Malá Ida, so súťažným videom s názvom Keď ťa odstrihnú
  2. miesto – Ľuboš Straka, ZŠ Kežmarská 28, so súťažným videom s názvom Môj deň bez internetu
  3. miesto – Tomáš Povolný, ZŠ Belehradská 21, s prezentáciou s názvom Ani som si nespomenul

Výhercovia si v stredu 8.6.2022 prevzali u našej pani riaditeľky ceny. Všetkým výhercom gratulujeme a na všetkých zúčastnených sa tešíme opäť o rok.