Darujte nám 2%

Vážení rodičia a priatelia školy, 

srdečne Vám ďakujeme za to, že ste 2%  zo svojich daní aj v roku 2021 prispeli na činnosť Rady rodičov  školy  pri  ZŠ  Belehradská 21, Košice. (www.rrb21.org)

Finančné prostriedky, ktoré naša škola touto formou získala, boli v posledných rokoch  využité na:

 • organizáciu Letného kina na Ťahanovciach
 • kúpu interaktívnych tabúľ, rekonštrukciu chodby na 2. poschodí
 • inštaláciu basketbalových košov s doskami a novou konštrukciou
 • organizáciu športových a kultúrnych podujatí v škole ako napríklad Mikuláš, rôzne súťaže a besiedky (kým boli deti v škole, keďže minulý rok bola drvivá väčšina aktivít zrušená)
 • rekonštrukciu Átria (terénne úpravy, oprava steny, rekonštrukcia schodísk, vybudovanie terás vrátane dlažby, maľovanie a pod.)
 • rekonštrukciu a modernizáciu knižnice
 • rekonštrukciu kuchynky pre deti
 • inštaláciu nových hygienických zariadení (dávkovačov mydla, toaletného papiera a pod.) do zrekonštruovaných toaliet

Opäť sa na Vás obraciame s prosbou o darovanie finančnej čiastky formou poukázania 2% z dane za rok 2021  na prijímateľa:

 

Rada rodičov školy pri Základnej škole Belehradská 21, Košice

Belehradská 21, 040 13 Košice

Právna forma: občianske združenie

IČO: 45008655

 

Tieto tlačivá je možné doručiť aj do školy v termíne najneskôr do 27.4.2022 (streda).

Budeme radi, ak sa rozhodnete informácie o nás a našej činnosti podať ďalej Vašim priateľom, známym, kolegom. Viac detailov o našej činnosti nájdete na web stránke: www.rrb21.org alebo facebook stránke: https://www.facebook.com/rrb21.org

Ak sa rozhodnete takouto formou pomôcť škole a našim deťom v nej, je potrebné postupovať viď príloha:

 1. Zamestnanci, za ktorých daňovú povinnosť vyrovnáva zamestnávateľ.
 2. Do 2.2022 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane.
 3. Po ročnom zúčtovaní požiadajte zamestnávateľa o vystavenie tlačiva „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“.
 4. Vypíšte priložené tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy 2% (3%) zaplatenej dane“. Ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a          získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2021           dobrovoľnícky pracovali, môžete poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane
 5. Obidve tlačivá doručte do 30.4.2022 na Daňový úrad podľa miesta svojho trvalého

Tieto tlačivá je možné doručiť aj do školy v termíne do 27.4.2022. Škola následne zabezpečí hromadné podanie na Daňové úrady.

 

 1. Fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie sami
 1. V daňovom priznaní sú uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) dane. Príslušné kolónky vyplňte našimi údajmi uvedenými nižšie. Tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní            sumy 2% zaplatenej dane“ nepodávate, nakoľko potrebné informácie ste uviedli          v daňovom priznaní.
 2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte na Váš Daňový úrad v lehote do 31.3.2022.

 

 1. Právnické osoby

Platí postup uvedený v bode B. Právnická osoba však môže poukázať 1,5 alebo 2% z dane za rok 2021 a to:

 1. a) ak právnická osoba(firma) v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022 (zvyčajne do         3.2022) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na             verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže          poukázať iba 1,5% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,5% z        dane – VYPLNÍ v časti IV. kolónku 3.
 2. b) ak právnická osoba(firma) v roku 2021 až do vyššie uvedeného             termínu DAROVALA financie vo výške min.0,5% z dane na verejnoprospešný účel,     tak môže poukázať 2% z dane -označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane        –VYPLNÍ v časti IV. kolónky 1 a 2.

Veríme, že aj Váš príspevok môže pomôcť rastu a kvalite našej školy.

Vopred Vám zaň úprimne ďakujeme.

RADA RODIČOV ŠKOLY