Darujte 2 % z dane

Vážení rodičia a priatelia školy.

Opäť sa na Vás obraciame s prosbou o darovanie finančnej čiastky formou poukázania 2% z dane za rok 2017 .

Finančné prostriedky, ktoré naša škola touto formou získala v minulom roku, boli plne využité na:

  • vybavenie multimediálnych učební,
  • dokúpenie tabúľ
  • príspevok na vybavenie telocvične,
  • učebné pomôcky na výučbu jazykov, matematiky
  • čipový systém v školskej jedálni,
  • pokračovali sme v maľovaní tried,
  • príspevok na športové a kultúrne podujatia v škole (MDD, Mikuláš, besiedky, súťaže..)

Za poskytnuté príspevky srdečne ďakujeme.

Viac informácií nájdete na stránke Rady rodičov.

Vyhlasenie-o-poukazani dane