Darovanie a štedrosť v 1.B triede

Vážení rodičia,

chcela by som sa veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili do zbierky „Pomoc spolužiakovi“. Dňa 16. 12. 2020 sme celú zbierku odovzdali mamičke žiaka za prítomnosti pani Mgr. Ďuricovej, pani Dragonovej, pani riaditeľky školy Mgr. M. Horváthovej a triednej učiteľky Mgr. T. Korlovej.
Dúfam, že tento pekný a ušľachtilý projekt pomoci bude aj naďalej pokračovať.

Moje špeciálne poďakovanie patrí pani Mgr. Ďuricovej, ktorá prebrala hlavnú zodpovednosť za celú zbierku a každé ráno zhromažďovala darované veci a angažovala sa aj na svojom pracovisku, ktoré prispelo výraznou sumou a taktiež ošatením a obuvou.
Ďalšia veľká vďaka patrí pani Dragonovej, ktorá zabezpečila odvoz celej zbierky.

Osobne by som chcela vyjadriť obrovské poďakovanie všetkým, ktorí otvorili svoje srdcia v tomto predvianočnom čase a prispeli darmi, ktoré umožnia prežiť krásne Vianoce aj tejto ťažko skúšanej rodine.

Všetkým prajem krásne Vianoce a všetko dobré v novom roku.

Pani učiteľka 1.B triedy Tatiana Korlová