Coding Giants

V septembri 2021 prinášame skvelú ponuku – v spolupráci s o.z. Kóduj IT organizujeme 2. ročník workshopov ZADARMO pre deti a mládež vo veku 7 až 19 rokov pod názvom: KÓDUJ S OBRAMI. 

Keďže prvý ročník mal veľmi dobrú odozvu, rozhodli sme sa informovať o tomto podujatí čo najviac základných a stredných škôl na Slovensku.

Nejde nám o kvantitu, ale predovšetkým o kvalitu, preto naše workshopy prebiehajú v malých skupinách s počtom detí 10 – 12, čo skvelo umožňuje priamu komunikáciu s lektorom.
Naším cieľom je predstaviť deťom hravou formou programovanie, dať im možnosť samým si vyskúšať tento proces, a tiež informovať o nových technológiách.

Workshopy sú tematicky rozdelené do 4 skupín podľa veku a obsahu. Mladšie deti si vyskúšajú naprogramovať vlastnú hru alebo mobilnú aplikáciu.
Staršie deti nahliadnu do tajov programovania a zoznámia sa s niektorým z programovacích jazykov.

Podmienkou účasti pre najmladšie deti je schopnosť čítať, písať a počítať aspoň do 20. Workshop je vhodný aj pre deti, ktoré nemajú s programovaním žiadne skúsenosti.

Nutné je prihlásiť sa prostredníctvom nášho registračného formulára – prihlášku vyplňuje rodič alebo zákonný zástupca. Registrácia tu:
https://www.codinggiants.sk/kso

Viac informácií o workshope Kóduj s obrami nájdete na tomto odkaze: https://www.codinggiants.sk/index.php/podujatia/koduj-s-obrami
Do e-mailu prikladáme prílohu – plagát, resp. pútač s informáciou o podujatí, ktorý je možné zverejniť na web stránke, na sociálnej sieti školy alebo na nástenke.