CodeWeek na našej škole

Spôsob akým ľudia v dobe pokroku a technológií pracujú, komunikujú, či myslia sa dramaticky mení. Celoeurópska kampaň na podporu programovania poukazuje na to, že človek by mal v súčasnej rýchlej dobe práve cez kód pochopiť, ako veci fungujú. Digitálna gramotnosť a najmä programovanie sa stávajú nevyhnutnými zručnosťami 21. storočia. Preto sme sa rozhodli na našej škole v rámci celoeurópskej aktivity CodeWeek venovať tento týždeň hodiny informatiky rozvoju algoritmického myslenia. Žiaci I. a II. stupňa sa tak môžu tešiť na netradičné a zábavné úlohy.

Zavrieť menu